en

Asphodel Works – терминологичен речник

Речникът представлява двупосочна база данни от специализирана терминология от голям брой тематични области, предназначена за професионални потребители на английски и български език. Той не съдържа ежедневна лексика, а словосъчетания и устойчиви изрази, които преводачите или студентите от специалности "Английска филология" и "Приложна лингвистика" биха могли да намерят за полезни в работата си.

Речникът е съставен от голям брой източници, сред които най-съществено място заема Английско-български политехнически речник, чието първо издание датира от началото на 1980-те. Лексикалният корпус на този речник е качен в няколко различни сайта, но без да бъде обърнато внимание на стотиците печатни грешки (проверете например думата calculagrap, която ще излезе във всички такива речници, а всъщност думата е calculagraph, или trunion fixture, чийто правилен правопис е trunnion fixture) и някои други проблеми, включително остарели значения, както и без да се осъвремени правописът на думи, които днес се пишат по по-различен начин, отколкото през 1980-те, напр. глаголите с наставка "-вувам" ("въздействувам" и пр.). Използвани са и редица други терминологични източници, като са добавени тематични области като кулинария, спорт и хазарт, патентно право и общо право, текстил, недвижими имоти, туризъм и пътуване и – най-вече – компютри (ИТ, софтуер, хардуер и мобилни технологии). Добавени са и стотици фрази и изрази, извлечени директно от преводачески проекти, над които е работил съставителят на речника.

Този речник продължава да се разширява: обработена е по-малко от 1/2 от споменатия Политехнически речник, тъй като коригирането на грешките и ръчното сортиране на лексиката са особено трудоемки. Добавянето на нови записи не се извършва регулярно. Към май 2016 речникът съдържа над 42 000 записа, към юли 2017 – над 46 000, към декември 2017 – над 50 000, а в началото на януари 2019 – 53 895.

За разлика от всеки друг онлайн или офлайн терминологичен ресурс, терминологичният речник на Asphodel Works позволява избирателно търсене в базата данни, т.е. избор на конкретна тематична област, в която да се търси; когато се извършва търсене във всички речници едновременно, резултатите се групират по теми – още една възможност, която никой друг речник не предлага. И не само това: потребителят може да избере дали да търси само цели думи, всички цели думи, точни съвпадения, частични съвпадения или съкращения. Наскоро бе добавена и още една нова възможност – показването на определения за някои термини (както на български, така и на английски) при поставяне на курсора на мишката върху термина или при докосване – при ползване от мобилни устройства със сензорен екран (термините, за които има дефиниции, са маркирани със звездичка [*]). Споменавайки това, трябва също да се отбележи и че сайтът има отзивчив (риспонсив) дизайн, т.е. той се оразмерява автоматично в зависимост от размера на екрана на потребителя, без значение дали потребителят ползва настолен компютър, лаптоп, таблет или смартфон.

Терминологичният речник на Asphodel Works е съставен и изработен от Стефан Стефанов (Cheeseus), преподавател по съвременен английски и специализиран превод в катедра "Англицистика и американистика" на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".

Всички права запазени © 2010 – , Стефан Д. Стефанов